Speaking to podstawa w nauce języka angielskiego

Speaking to podstawa w nauce języka angielskiego
24.07.2014 |

Niejednokrotnie powtarzam na swoich lekcjach, że speaking czyli umiejętność mówienia, porozumiewania się w języku angielskim – jest dla mnie podstawą w nauczaniu języka angielskiego. Swoje lekcje rozpoczynam od prostego pytania „How was your week/ How are you?” – co stanowi bardzo łatwy sposób do rozpoczęcia rozwiniętej konwersacji. Rozmowa toczy się tak jak zwykła rozmowa z przyjaciółmi czy osobą spotkaną na ulicy, czyli ćwiczymy „żywy” język angielski.

Kolejnym sposobem który często stosuję na lekcjach jest rozmowa na podstawie rysunku z gazety, książki bądź obrazku który zostanie zaproponowany przez ucznia. Rozmawiamy na temat zainteresowań ucznia, wiadomości z kraju czy świata, ciekawego filmu który zobaczyliśmy czy książki która zaciekawiła ucznia. Tematów do konwersacji jest masa i stanowią one bardzo ciekawy sposób na doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim.

W trakcie wypowiedzi ucznia skrzętnie notuję moje uwagi a następnie wspólnie analizujemy wszystkie aspekty gramatyczne oraz stylistyczne. Może jakieś zdanie można było powiedzieć w inny sposób, czy został użyty dobry czas (i dlaczego), jakich innych konstrukcji uczeń mógłby użyć w takich sytuacjach..? Czy wymowa słów była poprawna?

Oczywiście ciekawa konwersacja oparta jest na znajomości słownictwa które poszerzamy z uczniem na każdej lekcji. Jednym z rozwiązań które stosuję na lekcjach są fiszki językowe, które tworzymy razem z uczniem. Zwykłe karteczki które w trakcie rozmowy zapełniamy słowami – z jednej strony w języku polskim a z drugiej w języku angielskim. Niejednokrotnie piszemy również kontekst w którym dane słowo jest używane. Wszystkie te materiały stanowią podstawę do sprawdzenia wiedzy ucznia na kolejnych lekcjach. Nauka słownictwa jest w ten sposób usystematyzowana i uczeń wie, jakie słówka powinien utrwalać.

Ćwiczenia te stanowią „rozgrzewkę” przed lekcją i są przykładem ćwiczeń które stosuję, aby doskonalić umiejętność mówienia oraz wzbogacić zasób słownictwa. Z doświadczenia wiem, że działają, a uczeń z czasem czuje większą swobodę rozmawiając w języku angielskim.