Egzamin gimnazjalny. Prywatne lekcje języka angielskiego.

Egzamin gimnazjalny. Prywatne lekcje języka angielskiego.
16.12.2014 |

Po opisie Sprawdzianu Szóstoklasisty przyszedł czas na Egzamin Gimnazjalny. Bardzo poważny egzamin, do którego każdy gimnazjalista powinien odpowiednio się przygotować. Egzamin przeprowadzany jest na dwóch poziomach: podstawowym oraz rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym, do którego musi przystąpić każdy uczeń. Jeżeli uczeń uczył się języka angielskiego również w szkole podstawowej, egzamin na poziomie rozszerzonym również jest dla niego obowiązkowy.

Oczywiście w moim wpisie opisuję egzamin gimnazjalny z języka angielskiego, natomiast równie dobrze może on się tyczyć każdego języka obcego nowożytnego, którego uczeń obowiązkowo uczy się w szkole.

Egzamin gimnazjalny obejmuje następujący materiał, podzielony tematycznie: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne oraz wiedza o krajach anglojęzycznych oraz UE. Uczeń powinien przyswoić podstawowe słownictwo związane z tymi tematami.

Jeśli chodzi o gramatykę, egzamin obejmuje czasy teraźniejsze, przeszłe oraz przyszłe, mowę zależną, stronę bierną itd. Jest to gramatyka, która przerabiane jest obowiązkowo podczas zajęć szkolnych.

Na moich prywatnych lekcjach języka angielskiego, które prowadzę w Warszawie, przygotowują uczniów do znakomitego zdania tegoż egzaminu. Konieczne jest zaznajomienie się z wymaganym słownictwem oraz gramatyką, oraz monitorowanie właściwego zapoznania się z materiałem. Konieczne jest również wykonywanie egzaminów próbnych, aby uczeń zrozumiał jaka jest zasada rozwiązywania takich egzaminów i nie był zaskoczony na ‘prawdziwym’ egzaminie, który go czeka.