Motywacja na lekcjach języka angielskiego

Motywacja na lekcjach języka angielskiego
25.08.2017 |

Nasze prywatne lekcje języka angielskiego odbiegają w dużej mierze od tych, które przeprowadzane są w szkołach prywatnych czy państwowych.

Bardzo ważne dla nas jest to, aby nasi uczniowie czuli się swobodnie na naszych prywatnych zajęciach języka angielskiego oraz żeby z chęcią w nich uczestniczyli. Często zadawanym pytaniem przez rodziców jest to, czy prowadzimy system oceniania podczas lekcji. W tym wpisie podzielę się z Państwem moimi przemyśleniami dotyczącymi motywacji uczniów.

Na samym początku mogę jednoznacznie Państwu odpowiedzieć – nie prowadzimy systemu oceniania podczas naszych prywatnych zajęć z języka angielskiego. Jest to sposób motywacji uczniów, który w mojej opinii nie działa podczas prywatnych zajęć oraz tych w mniejszych grupach. Mogę również dodać, że osobiście jako nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu w szkołach państwowych jestem zdecydowanie przeciwna takiemu sposobowi oceniania uczniów. To jednak będzie tematem osobnego wpisu.

Jaki system motywacji prowadzimy na naszych zajęciach? Zachęcam do przeczytania poniższych podpunktów:

  1. Motywacja słowna. Chwalimy nie tylko za efekty pracy uczniów, ale również wysiłek, który wkładają w naukę. Chwalimy ucznia nie tylko za to, że dokończył wykonane zadanie, ale również za to, że przeznaczył swój czas oraz chęci do tego, aby nauczyć się materiału oraz go zrozumieć.
  2. W trakcie poprawiania prac pisemnych nie oznaczamy jedynie błędów, które uczeń popełnił. Wyróżniamy poprawnie wykonane zadania. Nie chcemy, aby uczeń widział na swojej pracy jedynie błędów. Ważne jest to, aby widział, że jego postępy są widoczne, co motywuje go do dalszej pracy.
  3. Podczas ćwiczeń mających na celu doskonalenie mowy – nie przerywamy uczniowi za każdym razem kiedy popełni błąd. Skrzętnie notujemy nasze wskazówki i po zakończeniu ćwiczenia dzielimy się nimi z uczniem – co uczeń powinien poprawić oraz co powiedział poprawnie.
  4. Stosujemy system motywacji poprzez naklejki. Jest to namacalny sposób motywacji, który bardzo sprawdza się podczas naszych zajęć. Uczniowie po otrzymaniu naklejki widzą, że ich wysiłek został doceniony oraz mogą pochwalić się tym również swoim rodzicom. Oczywiście rozdawanie naklejek przez nauczycieli prowadzone jest z rozmysłem – nie chcemy, aby uczniowie jedynie uczyli się dla naklejek.
  5. Zawsze dokładnie tłumaczymy uczniowi jak może poprawić swoją znajomość języka angielskiego, podajemy przykłady oraz sprawdzamy czy na pewno rozumie co mamy na myśli. Uczeń zawsze może zadawać nam oczywiście pytania jeśli czegoś nie rozumie. Pytania są mile widziane.

Rozwój naszych uczniów jest dla nas priorytetem. Duży nacisk kładziemy na to, aby nasi uczniowie czuli bardzo dużo pozytywnej motywacji podczas naszych prywatnych zajęć języka angielskiego, które prowadzimy w Warszawie. Fakt, że nasi uczniowie z chęcią uczęszczają na nasze zajęcia motywuje nas do pracy. Zawsze staramy się udoskonalać nasze metody nauczania. Jesteśmy zgraną grupą nauczycieli, która wymienia się wskazówkami oraz doświadczeniem, które zdobywamy podczas przeprowadzanych zajęć.