Materiał

Na naszych lekcjach stosujemy metodę komunikacyjną nauczania (the communicative approach).

Język angielski jest narzędziem komunikacji społecznej. Uczniowie współpracują i rozmawiają ze sobą oraz nauczycielem. My jesteśmy managarami zajęć, więc stwarzamy sytuacje do mówienia oraz dyskusji. Używamy autentycznych materiałów do słuchania oraz czytania, a język polski stosowany jest sporadycznie. Język angielski postrzegany jest jako całość i wszystkie jego aspekty są równie ważne. Dzięki tej metodzie rozwijana jest wszechstronna sprawność językowa, a efekty są szybko widoczne.

Czego uczy się Twoje dziecko:

6-8 lat

 • Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i rozumie, że aby porozumiewać się z innymi, należy nauczyć się języka,
 • Uczeń reaguje na polecenia nauczyciela,
 • Uczeń współpracuje z koleżankami oraz kolegami,
 • Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu,
 • Uczeń czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania,
 • Uczeń rozwija znajomość słownictwa oraz prostych struktur językowych,
 • Uczeń korzysta z książeczek oraz słowników obrazkowych,
 • Uczeń zadaje pytania oraz udziela odpowiedzi.

9-12 lat

 • Uczeń widzi sens zdobywania wiedzy oraz częstych powtórzeń materiału,
 • Uczeń zdobywa umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości w momencie kiedy rozwiązuje problemy czy wykonuje zadania,
 • Uczeń rozwija znajomość środków językowych – słów, struktur gramatycznych jak również pisowni oraz wymowy,
 • Uczeń uczy się komunikacji w mowie oraz w piśmie,
 • Uczeń potrafi pracować w grupie,
 • Uczeń rozumie wypowiedzi oraz potrafi sam stworzyć wypowiedzi ustne i pisemne,
 • Uczeń potrafi skutecznie przekazać zamierzoną informację, dostosować język do danej sytuacji i odpowiednio dobrać słownictwo oraz struktury gramatyczne,
 • Uczeń potrafi brać udział w konwersacji i potrafi zareagować w sytuacjach życia codziennego,
 • Uczeń rozwija znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych.

13-15 lat

 • Uczeń rozwija znajomość środków językowych – słów, struktur gramatycznych, jak również pisowni oraz wymowy,
 • Uczeń potrafi skutecznie przekazać zamierzoną informację, dostosować język do danej sytuacji i odpowiednio dobrać słownictwo oraz struktury gramatyczne,
 • Uczeń swobodnie komunikuje się w sytuacjach życia codziennego, czynnie uczestniczy w rozmowie oraz reaguje w sposób zrozumiały,
 • Uczeń potrafi wypowiedzieć się na dany temat w formie ustnej oraz pisemnej,
 • Uczeń potrafi współpracować z kolegami oraz koleżankami,
 • Uczeń zdobywa umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości w momencie kiedy rozwiązuje problemy czy wykonuje zadania.

Zapisz swoje dziecko na lekcje angielskiego już dzisiaj! KLIKNIJ